V Piotrkowskie Święto Miodu

Już po raz piąty spotkali się pszczelarze z okazji „Piotrkowskiego Święta Miodu” zorganizowanego w niedzielę 21 lipca w stolicy regionu, w Piotrkowie Trybunalskim, znanym historycznym grodzie. Okazją do świętowania było w tym roku także nadanie medalu ks. dr Jana Dzierżonia dla sztandaru RKP. W 2018 roku piotrkowskie koło obchodziło 80-tą rocznicę powstania.

Gospodarzami uroczystości byli prezydent miasta Krzysztof Chojniak, starosta powiatu Piotr Wojtysiak oraz pszczelarze zrzeszeni w RKP.

Uczestnicy jak co roku zgromadzili się na rynku Starego Miasta, gdzie został uformowany orszak. Przy akompaniamencie orkiestry Miejskiego Ośrodka Kultury i pocztów sztandarowych z kół terenowych przemaszerowano do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek, gdzie odprawiono mszę świętą, którą koncelebrował ksiądz rektor Mariusz Jersak, ksiądz kanonik Stanisław Nowacki dziekan dekanatu piotrkowskiego. Homilię wygłosił natomiast ks. Kazimierz Kurek. Goście zostali powitani przez prezesa koła Piotra Robaszka.

Czytaj więcej: V Piotrkowskie Święto Miodu

Piotrkowskie Święto Miodu

Już w najbliższą niedzielę, 21.07.2019 zapraszamy serdecznie na Piotrkowskie Święto Miodu:

Zebranie - niedziela, 30.06.2019

PILNE :
Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia Koleżanki i Kolegów pszczelarzy iż 30.06.2019r. o godz.10,00 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. odbędzie się zebranie pszczelarskie.

Obecność obowiązkowa.

W/w dniu będą wydawane leki przeciw warrozie.

 Prosimy pszczelarzy o zgłaszanie swoich pasiek do konkursu na najlepszą pasiekę.

W zakładce "pliki do pobrania" pojawiło się również zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Kursy pszczelarskie w Domu Pszczelarza w Kamiannej

Polski Związek Pszczelarski proponuje pszczelarzom zaoferować nabycie dodatkowych umiejętności i uprawnień wykraczających poza program nauczania w zawodzie pszczelarz, potwierdzonych certyfikatami.

Te dodatkowe umiejętności i uprawnienia można zdobyć na następujących kursach:

1. Specjalista chorób pszczół;

2. Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

3. Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych.

           Uczestnicy kursu „Specjalista chorób pszczół” otrzymaliby  pełny zakres wiadomości z zakresu chorób i szkodników pszczół. Pozwoliłoby  to im nabyć umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, postawienia właściwej diagnozy oraz likwidacji danej jednostki chorobowej. Dzięki nabytej wiedzy pszczelarz – uczestnik kursu może sam wykrywać w pasiece poszczególne choroby, jak również współpracując z powiatowym lekarzem weterynarii może przyczynić się do polepszenia stanu zdrowotnego pszczół  w okolicy. Pszczelarz może być także zatrudniony przez powiatowego lekarza weterynarii jako specjalista chorób pszczół.

            U Uczestnik kursu „Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu technologii pozyskiwania miodu, obnóży pyłkowych, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku i jadu. Z zakresu przechowywania w/w produktów w odpowiednich warunkach temperaturowych, wilgotności, przy zachowaniu szczególnej higieny. Zajęcia obejmowałyby zapoznanie z  badaniami laboratoryjnymi jakości produktów pszczelich: zawartość wody, cukrów prostych (glukozy i fruktozy), liczba diastazowa, zawartość kwasów organicznych i mikroelementów oraz prawidłowe przygotowanie produktów pszczelich do sprzedaży (odpowiednie opakowanie i etykieta zgodna z rozporządzeniem ministra rolnictwa). Sprzedaż bezpośrednia i detaliczna.

            Uczestnicy kursu „Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych” nabyliby teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wychowu matek pszczelich na potrzeby własne. Nabyliby umiejętności z zakresu krzyżowania poszczególnych linii pszczół w celu otrzymania krzyżówek heterozyjnych o dużych walorach użytkowych, takich jak: miodność, tempo czerwienia, zimotrwałość, odporność na choroby i szkodniki pszczół, łagodność i rojliwość. Poznaliby technologie produkcji pakietów i odkładów zgodnie ze standardami hodowlanymi. Poznaliby także zasady przygotowania pakietów i odkładów do transportu i wysyłki (odpowiednie opakowanie, oznaczenie, zapewnienie pszczołom odpowiedniej wentylacji, temperatury i pokarmu).

           Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć i kończy się egzaminem.  Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest uzyskanie specjalnego certyfikatu.           

            Wszystkie 3 kursy pszczelarskie będą realizowane w Domu Pszczelarza w Kamiannej w następujących terminach:

– 19 – 21 sierpnia – Specjalista chorób pszczół;

– 22 – 24 sierpnia –  Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

– 26 – 28 sierpnia –  Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych

– 25 sierpnia odbędzie się wycieczka szkoleniowo-turystyczna.

            Koszt uczestnictwa  od jednej osoby:

– w jednym kursie 400 zł.,

– w dwóch kursach 760 zł.,

– w trzech kursach – 1100 zł.

 Koszty obejmują noclegi, całodzienne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

          Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie lub e-mailem na adres
Polskiego Związku Pszczelarskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 czerwca br. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe PZP. Liczba miejsc ograniczona. Decydować będzie data zgłoszenia połączonego z wpłatą.

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj: tutaj

Zakup sprzętu na refundację 2019 ruszył

WAŻNA WIADOMOŚĆ‼️
Już od najbliższego poniedziałku, tj. 04.03.2019r pszczelarze z Rejonowego Koła w Piotrkowie Trybunalskim mogą kupować sprzęt pszczelarski na refundację 2019. Przyjemnych zakupów :)

Przy okazji można składać wnioski na sprzęt na 2020 rok. 
Ostateczny termin składania wniosków na 2020 rok to 30.04.2019r

Szkolenie RZP "Ziemi Piotrkowskiej"

W imieniu Zarządu RZP "Ziemi Piotrkowskiej" zapraszamy wszystkich pszczelarzy na wykład dr wet. Anny Gajdy
- "Waroza i nosemoza - choroby pszczół XXI wieku".

Wykład odbędzie się w dniu 9.03.2019 r. w godzinach 9 - 16 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie ul. Milejowska 21.
W przerwach w wykładzie przewidziano poczęstunek kawowy natomiast ok. godziny 15 - obiad.
Prosimy o zabranie numeru weterynaryjnego pasieki.
W czasie trwania wykładu czynne będą stoiska ze sprzętem pszczelarskim i wymianą wosku na węzę.
Zapraszamy serdecznie