Czwarte Piotrkowskie Święto Miodu, 80 lat Rejonowego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 22 lipca 2018r.R.K.P.w Piotrkowie Tryb. świętowało 80-tą rocznicę organizacji pszczelarskiej w Piotrkowie Tryb.
Niedzielne uroczystości zapoczątkował korowód pszczelarzy na czele z orkiestrą miejską i pocztami sztandarowymi Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi,R.K.P. Koluszki,Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej , R.K.P.Bełchatów, R.K.P. Zelów, R.K.P. Opoczno, R.K.P. Kocierzowy, R.K.P. Radomsko, G.K.P. Moszczenica, R.K.P. Piotrków Tryb., który z Rynku Trybunalskiego przeszedł do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej.

Na dziedzińcu Centrum Idei Ku Demokracji o godz. 11.30 została odprawiona Msza Święta  w intencji pszczelarzy.Mszę Świętą odprawili Ksiądz dr. Kazimierz Kurek , Ksiądz Kanonik Stanisław Nowacki, Ksiądz Kanonik  Mariusz Jersak.

Po nabożeństwie Czesław Korpysa wygłosił prelekcję na temat właściwości leczniczych pierzgi pszczelej.
Po wykładzie Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb. Marian Błaszczyński uhonorował pszczelarzy: Ryszarda Zatykę, Mariana Bartosiewicza, Piotra Robaszka, BRĄZOWYM MEDALEM HONOROWYM PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

Następnie dla pszczelarzy na ręce prezesa koła zostały wręczone gratulacje i podziękowania od:

Posła  Roberta Telusa - wręczył  Dyrektor K.O.W.R. w Łodzi  Janusz Ciesielski
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. -  Krzysztofa Chojniaka
Starosty Powiatu Piotrkowskiego  -  Piotra Wojtysiaka
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbórz - Andrzeja Jarosa
Wójta Gminy Moszczenica   - Marcelego Piekarka
Dyrektora O.D.R. oddział Piotrków Tryb.- Mariana Jurka
Dyrektora T.U.W. w Piotrkowie Tryb. - Katarzynę Białek - Traut
W-ce Prezesa W.Z.P. w Łodzi - Roberta Zielińskiego w imieniu pszczelarzy W.Z.P. w Łodzi

Po nabożeństwie i uroczystościach oficjalnych korowód pszczelarzy z orkiestrą miejską i pocztami  sztandarowymi przemaszerował na Rynek Trybunalski gdzie przez cały dzień trwał miodowy jarmark i występy zespołów. Miejska Orkiestra Dęta z Piotrkowa Trybunalskiego, Kapela Tkacze z Moszczenicy, Zespół Grabiczanie z Grabicy, Zespół Pasjonatki z Woli Krzysztoporskiej, Zespół dziecięcy Koraliki z Czarnocina, Zespół Nad Wolbórką z Wolborza

 Na stoiskach można było zakupić miód pszczeli odmianowy, inne produkty pszczele  oraz sprzęt pszczelarski.