Hamronogram spotkań

Wszystkie spotkania RKP i szkolenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim
przy Al. 3-go Maja 33 w godzinach od godz. 10.00 do 13.00

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

13.01.2019 - spotkanie opłatkowe

24.02.2019 - szkolenie - prelegent do uzgodnienia

24.03.2019 - szkolenie - prelegent do uzgodnienia

28.04.2019 - szkolenie - prelegent do uzgodnienia