Dokumentacja do refundacji sprzętu pszczelarskiego 2020

Za przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej refundacji
sprzętu pszczelarskiego 2020 w tym roku, tak jak w poprzednim
odpowiada
Marcin Jończyk , Wolborska 30.

Zarówno faktury, jak i potwierdzenia przelewu prosimy dostarczać do Pana Marcina.

Zarząd RKP