Szkolenia styczeń - luty 2020

W imieniu Zarządu RKP serdecznie zapraszamy na szkolenia:

 

26.01.2020r ( godz. 10.00, Starostwo Powiatowe ) 

Prelegenci:
1) Dr weterynarii pani Agata Hucał

Temat: 
a/ Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
b/ Rolniczy handel detaliczny

2) Krzysztof Głowacki

Temat:
a/ Walka z warrozą pszczół
b/ Rodzaje leków stosowanych do zwalczania chorób

 

23.02.2020r ( godz. 10.00 Starostwo Powiatowe ) 

Prelegenci:
1) Dr weterynarii Marcin Świtalski
2) Dr weterynarii Miłosz Kwieciński

Temat:

Zgnilec złośliwy - amerykański - rozpoznanie i postępowanie

ZAPRASZAMY