Kursy pszczelarskie w Domu Pszczelarza w Kamiannej

Polski Związek Pszczelarski proponuje pszczelarzom zaoferować nabycie dodatkowych umiejętności i uprawnień wykraczających poza program nauczania w zawodzie pszczelarz, potwierdzonych certyfikatami.

Te dodatkowe umiejętności i uprawnienia można zdobyć na następujących kursach:

1. Specjalista chorób pszczół;

2. Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

3. Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych.

           Uczestnicy kursu „Specjalista chorób pszczół” otrzymaliby  pełny zakres wiadomości z zakresu chorób i szkodników pszczół. Pozwoliłoby  to im nabyć umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, postawienia właściwej diagnozy oraz likwidacji danej jednostki chorobowej. Dzięki nabytej wiedzy pszczelarz – uczestnik kursu może sam wykrywać w pasiece poszczególne choroby, jak również współpracując z powiatowym lekarzem weterynarii może przyczynić się do polepszenia stanu zdrowotnego pszczół  w okolicy. Pszczelarz może być także zatrudniony przez powiatowego lekarza weterynarii jako specjalista chorób pszczół.

            U Uczestnik kursu „Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu technologii pozyskiwania miodu, obnóży pyłkowych, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku i jadu. Z zakresu przechowywania w/w produktów w odpowiednich warunkach temperaturowych, wilgotności, przy zachowaniu szczególnej higieny. Zajęcia obejmowałyby zapoznanie z  badaniami laboratoryjnymi jakości produktów pszczelich: zawartość wody, cukrów prostych (glukozy i fruktozy), liczba diastazowa, zawartość kwasów organicznych i mikroelementów oraz prawidłowe przygotowanie produktów pszczelich do sprzedaży (odpowiednie opakowanie i etykieta zgodna z rozporządzeniem ministra rolnictwa). Sprzedaż bezpośrednia i detaliczna.

            Uczestnicy kursu „Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych” nabyliby teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wychowu matek pszczelich na potrzeby własne. Nabyliby umiejętności z zakresu krzyżowania poszczególnych linii pszczół w celu otrzymania krzyżówek heterozyjnych o dużych walorach użytkowych, takich jak: miodność, tempo czerwienia, zimotrwałość, odporność na choroby i szkodniki pszczół, łagodność i rojliwość. Poznaliby technologie produkcji pakietów i odkładów zgodnie ze standardami hodowlanymi. Poznaliby także zasady przygotowania pakietów i odkładów do transportu i wysyłki (odpowiednie opakowanie, oznaczenie, zapewnienie pszczołom odpowiedniej wentylacji, temperatury i pokarmu).

           Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć i kończy się egzaminem.  Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest uzyskanie specjalnego certyfikatu.           

            Wszystkie 3 kursy pszczelarskie będą realizowane w Domu Pszczelarza w Kamiannej w następujących terminach:

– 19 – 21 sierpnia – Specjalista chorób pszczół;

– 22 – 24 sierpnia –  Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

– 26 – 28 sierpnia –  Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych

– 25 sierpnia odbędzie się wycieczka szkoleniowo-turystyczna.

            Koszt uczestnictwa  od jednej osoby:

– w jednym kursie 400 zł.,

– w dwóch kursach 760 zł.,

– w trzech kursach – 1100 zł.

 Koszty obejmują noclegi, całodzienne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

          Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie lub e-mailem na adres
Polskiego Związku Pszczelarskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 czerwca br. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe PZP. Liczba miejsc ograniczona. Decydować będzie data zgłoszenia połączonego z wpłatą.

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj: tutaj