Noworoczne spotkanie opłatkowe 2019

W dniu 13.01.2019r. Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim i Pszczelarze tego Koła spotkali się
z przedstawicielami Powiatu, Miasta i Gmin na Noworocznym Opłatku. W imieniu organizatorów prezes Koła przywitał zaproszonych dostojnych gości. Po przywitaniu ks. Rektor Mariusz Jersak poprowadził ceremonię opłatkową i pobłogosławił wszystkich obecnych.
Po błogosławieństwie wszyscy obecni połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.